Slik skriver du stillingsannonse

Veldig mange arbeidsgivere bryter loven når de lager stillingsannonser. - Urimelige krav til språk, en bestemt alder eller kjønn er gjengangere, sier seniorrådgiver Åsulv Solstad. Her får du tips og råd til utlysningsteksten.

- Vi får en jevn tilstrømning fra enkeltpersoner som reagerer på ulike typer vilkår og krav som stilles i en stillingsannonse. Gjengangere er alderskrav og i ulik grad språkkrav til søkere, krav som fremstår helt løsrevet fra arbeidsoppgavene som skal utføres, sier seniorrådgiver Åsulv Solstad i Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsavdeling.

- Det vi gjør er å ta kontakt med arbeidsgiver når vi får kjennskap til ulovlige stillingsannonser. I de aller fleste tilfeller kjenner ikke arbeidsgiveren lovverket. Mange har også en veldig stereotyp oppfatning av hvem som er en perfekt arbeidstaker i en gitt stilling, som for eksempel at man må være ung kvinne for å sitte i en resepsjon.

Les Elin Ørjasæters kommentar om språkkrav på E24.no.

Urimelige alderskrav

Nylig fikk ombudet klage på en annonse med seks stillinger fra en større restaurantkjede.

- Uten at vi har konkludert i disse sakene kan jeg si at de gjennomgående og systematisk bruker aldersgrenser som ikke fremstår som saklige, sier Solstad.

Restaurantkjeden søker etter servitører i begynnelsen av 20-årene.

Store virksomheter snubler

Sakene ombudet har hatt gjelder utlysningstekster både fra private og offentlige virksomheter, i de fleste bransjern og på de fleste nivåer.

 - Jeg er overrasket over at så mange store virksomheter ikke får dette riktig, sier han, og viser til at ombudet behandlet klager på diskriminerende stillingsannonser fra blant andre bemanningsbyrået Adecco.

Ombudet får også henvendelser fra arbeidsgivere som vil har råd og hjelp til sikre likestillings- og mangfoldsperspektivet i stillingsannonse.

- Det er jo også slik at mange jobber målrettet og planmessig for å hindre diskriminering i rekrutteringsprosessen, sier Solstad.

Tips og råd til utlysningsteksten finner du på våre veiledningssider.