Samarbeid om likeverdige tjenester

Onsdag møter likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik helseledelsen i Trondheim kommune. Offentlige tjenester står på dagsorden, og Trondheim vil bli foregangskommune i å gi alle sine innbyggere et likeverdig helsetilbud.

- Jeg er glad for at kommunen tar på alvor det ansvaret de har for å tilby likeverdige tjenester. Vi ønsker å bidra til å utvikle gode verktøy og rammebetingelser for dette arbeidet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Onsdag 12. september møter Ørstavik kommunaldirektøren og helselederne i Trondheim kommune. Målet er å bidra til at Trondheim blir en foregangskommune på likeverdige offentlige helsetjenester.

- Bakgrunn for vårt samarbeid med Trondheim, er at vi hadde en idédugnad i kommunen i fjor, der vi samlet historier og innspill fra brukere av offentlige helsetjenester, forteller Ørstavik.

Historiene avdekket mangler i helsevesenets evne til å gi like gode tjenester til alle. Mangel på tolk, for kort tid hos for eksempel legen, og uforståelig informasjon var vanlig.

Les Signert Sunniva: Neger eller svarting?

Tar tak

Likeverdige helsetjenester er en menneskerett og en plikt nedfelt i norsk lovgivning.

- Vi ønsker å bli en foregangskommune på likeverdige helsetjenester, fordi vi mener at alle som bor i Trondheim har en rett til å få tjenester ut fra de behovene de har. Flere brukere melder om behov for mer tilpasset informasjon om våre tjenester, og da særlig tilpasset forhold til etnisk opprinnelse. Likeverdige helsetjenester vil bli ett av de fokusområdene til vårt nyetablerte flerkulturelle informasjons- og dialogsenter, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen.

- Trondheim kommune vil også bedre tolketjenesten for både å kunne gi bedre informasjon og for å kunne føre en bedre dialog med brukerne, sier han.

På agendaen onsdag står blant annet en innføring i hva likeverdige offentlige tjenester er, og i diskrimineringslovverket. Ørstavik og Garåsen signerer også en samarbeidsavtale.