Arbeidslivet må endres

Nestleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth, synes det er et stort likestillingsproblem at kvinner føler de må velge mellom å få barn eller gjøre karriere.

I gårsdagens VG fortalte leger og veiledere at stadig flere kvinner velger å ta abort fordi de opplever at de har en utrygg tilknytning til arbeidslivet eller fordi de frykter barn vil ødelegge karrieremulighetene. Det bekymrer Lier Haugseth.


- Det er forbudt for arbeidsgiver å diskriminere en arbeidstaker på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon. Kvinner skal ikke føle at de må velge mellom å få barn eller gjøre karriere. Da må arbeidslivet endres. Arbeidslivet skal ikke tvinge kvinner til å ta et så alvorlig valg, sier Elisabeth Lier Haugseth.


Hun etterlyser et mer systematisk likestillingsarbeid i arbeidslivet.
- Her hviler et tungt ansvar på arbeidsgivere, arbeidslivets organisasjoner og staten. Vi må sikre at arbeidslivet organiseres på en måte som gjør det reelt mulig å kombinere familie og arbeid, sier hun.


Henvendelser til LDO viser at diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er utbredt. De siste seks årene har ombudet behandlet 1151 saker om diskriminering av gravide og foreldre i permisjon.  58 prosent av alle veiledningssakene og 52 prosent av alle klagesakene som gjelder diskriminering på grunn av kjønn i arbeidslivet handler om graviditet og foreldrepermisjon.