Internasjonal dag for urfolk

- Dette er en viktig dag for å sette urfolks rettigheter på dagsorden. Vi vet at mange samer utsettes for diskriminering. Norge har fremdeles en lang vei å gå, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Av verdens over 370 millioner urfolk lever de fleste under vanskelige forhold, mange grupper opplever både diskriminering, undertrykking og forfølgelse.

- I en slik sammenheng er det lett å tenke at dette ikke er noe som angår oss i Norge. Det stemmer ikke. Flere undersøkelser viser at urfolk blir diskriminert også her i landet, både på grunn av språk og etnisitet. De er også mer utsatt for hets og trakassering, sier Ørstavik.

Flere internasjonale konvensjoner og avtaler er laget for å sikre urfolk grunnleggende menneskerettigheter. En av dem er FNs rasediskrimineringskonvensjon, som understreker urfolks rett til å slippe å bli diskriminert. Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for å overvåke at norske myndigheter følger opp de forpliktelsene som ligger i konvensjonen.

Urfolksdagen ble vedtatt av FNs generalforsamling 23. desember 1994, og er en samisk flaggdag. Dagen markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Arbeidsgruppen var en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.

Visste du at…

  • det er 370 millioner mennesker i 90 forskjellige land som regnes som urfolk?
  • det finnes 5000 ulike urfolksgrupper? 
  • fem prosent av jordas befolkning regnes som urfolk?
  • samene er den eneste folkegruppen i Norge som er anerkjent som urfolk?

Les mer: