Vi trenger vernet mot religionsdiskriminering

- Vi har et lovverk som beskytter mot diskriminering på grunn av religion. Det er viktig, for det betyr at en grunnleggende menneskerettighet ivaretas – nemlig retten til å tro på den man vil, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I mandagens episode av NRK-serien Riksforsamlinga, fikk Sunniva Ørstavik besøk av programleder Are Kalvø. I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, inviterer Kalvø ulike folk med til å fortelle hva de ønsker i en ny grunnlov. Ørstavik og Kalvø snakket om religion og vernet mot diskriminering på grunn av religion.

- Sakene vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet får, viser at mange ikke møter toleranse for sin religion. Diskrimineringen rammer på tvers av religioner, men vi får flest saker som gjelder kristendom og islam, forteller Ørstavik.

Diskrimineringsforbud

Diskrimineringsloven, som trådte i kraft i 2006, forbyr diskriminering og trakassering på grunn av blant annet religion.

- De aller fleste sakene vi får gjelder forhold på arbeidsplassen. Det kan være at arbeidsgiver stiller bestemte livssynskrav ved ansettelse, eller det kan være at noen nektes å bruke hijab, sier Ørstavik.

- Mange saker gjelder trakassering og mobbing på grunn av religion. Det kan vi ikke finne oss i. Det understreker behovet for et diskrimineringsvern, men det viser også at vi har en jobb å gjøre for å øke toleransen for religion i samfunnet, sier hun.

Dilemmaer

Ørstavik ser også utfordringer knyttet til forholdet mellom forskjellige diskrimineringsgrunnlag, for eksempel religion og kjønn, og religion og seksuell orientering.

- Dette er et spenningsfelt. Det er en grunnleggende menneskerett å få tro på de man vil, men det er også grunnleggende å blir respektert for den man er, for eksempel som kvinne eller homofil. Det er ikke sånn at religionsvernet nødvendigvis trumfer andre vern mot diskriminering, sier Ørstavik.

Negative stereotypier

Ørstavik mener stereotypier, som blant annet skapes og formidles gjennom media, er en stor utfordring. 

- Stereotype oppfatninger av islam og muslimer får stor plass, og man kan få inntrykk av at religion alltid er et problem. Det er jeg opptatt av å nyansere, sier hun.

I flere av sakene ombudet får, viser de som er involvert vilje til å tilpasse seg, og til å vise toleranse og inkludering.

- Vi ble kontaktet av en ung kvinne som hadde søkt jobb i et bakeri. Hun er muslim og bruker hijab, og på grunn av hijaben fikk hun ikke jobben, selv om hun var godt kvalifisert. Etter at vi hadde hatt saken her hos oss, snudde arbeidsgivere. De både tillot hijab, og gikk til innkjøp av hijaber som passer uniformen, forteller Ørstavik.