Høringssvar om reservasjonsmulighet

LDO har levert høringssvar på regjeringens forslag om fastlegers reserverasjonsmulighet. - Regjeringen lykkes ikke i å forsikre meg om at kvinners rettigheter ikke innskrenkes, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I vår vurdering av regjeringens forslag om å la fastleger ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, har vi veid legers samvittighetsfrihet opp mot kvinners rettigheter.

- Samvittighetsfrihet er viktig, særlig i spørsmål som gjelder liv og død. Det er helt sentral for å sikre et mangfoldig og inkluderende samfunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Samtidig skal alle kvinner ha den samme muligheten til å bestemme over sin egen kropp. Det betyr blant annet at de skal kunne gå til fastlegen sin og få henvisning til abort hvis de trenger det. Dette er en grunnleggende rettighet, sier hun.

- Kvinnen som søker abort er den svake parten i relasjonen til fastlegen.  I forslaget om reservasjonsmulighet lykkes ikke regjeringen å forsikre meg om at kvinners rettigheter ikke innskrenkes.

LDO mener forslaget om reservasjonsmulighet truer kvinners frihet til å bestemme over egen kropp ved at tilgangen på tjenester kompliseres. I høringssvaret ber vi regjeringen trekke forslaget om reservasjonsmulighet.

Les hele høringssvaret her