Et forbud mot niqab vil hindre likestilling

Den europeiske menneskerettsdomstolen har nylig slått fast at Frankrikes forbud mot å bære niqab i det offentlige rom ikke er i strid med religionsfriheten. Fremskrittspartiet vurderer nå å fremme et forslag i Stortinget om et forbud mot niqab. Det er anslått at omtrent 50-100 kvinner i Norge bærer niqab.

 

I Dagsrevyen 23. juli er likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik tydelig på at et forbud mot å bære niqab i det offentlige rom ikke vil føre til økt valgfrihet, likeverd oglikestilling for de kvinnene som bærer dette plagget. Ombudet sier tvert i mot at et forbud kan hindre deltakelse og øke motsetningene mellom grupper i samfunnet. I Frankrike og Belgia har flere muslimske kvinner valgt å bli hjemme som følge av forbudet og antall tilfeller av trakassering og vold mot muslimske kvinner har økt.

Ombudet mener at niqaben representerer et uheldig kvinnesyn. Mange muslimske kvinner blir tvunget til eller opplever sosialt press om å dekke seg til. Et forbud mot niqab er likevel ikke et treffsikkert tiltak for økt likestilling, men vil heller kunne føre til stigmatising, uten å endre de religiøse og sosiale normene som fører til tvang eller press til å bære niqab. Ombudet har mer tro på en målrettet likestillingspolitikk som bekjemper kvinnefiendtlige holdninger. Bevisstgjøring, kunnskap og utdanning er tiltak som har bidratt betydelig mer i kampen mot kvinneundertrykkende praksiser, enn forbud.

  • Innslaget i Dagsrevyen finner du her
  • Domstolens avgjørelse finner du her