FN-flagget

Norge må svare for FN

I dag starter FNs rasediskrimineringskomites eksaminasjon av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i Geneve.  ‒ Norske myndigheter er pålagt å føre en politikk som sørger for at menneskerettighetene er like tilgjengelige for alle. Slik er det ikke i Norge i dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

‒ Vi har meldt inn mange bekymringer til rasediskrimineringskomiteen, som komiteen er enig i, sier Ørstavik.

I sin rapport til FN viser ombudet at du i Norge ofte kommer dårligere ut, dersom du har en annen hudfarge eller et annet språk enn flertallet. Ombudet peker på tre alvorlige mangler ved norske myndigheters politikk.

LDO kritiserer norske myndigheter

‒ Vi kritiserer norske myndigheter for ikke å lytte til dem som blir diskriminert. Vi kritiserer dem for ikke å la diskrimineringen få konsekvenser og for å ha en politikk som handler mer om å endre minoriteten enn å motarbeide fordommer og diskriminering hos majoriteten, sier Ørstavik.

Temaene som behandles i ombudets rapport er:

  • Negative rasemessige og etniske stereotypier
  • Hatefulle ytringer og hatkriminalitet
  • Diskriminering i arbeidslivet
  • Rett til tolk i offentlige tjenester, som for eksempel tolk i helse - og rettsvesenet
  • Likeverdig tilgang på offentlige tjenester, for eksempel helsetjenester
  • Effektiv beskyttelse og effektive rettsmidler
  • Konsultasjon med sivilt samfunn
  • Rasediskrimineringskomiteen har varslet at de vil ta opp disse forholdene med Solveig Horne og norske myndigheter.

‒ Norske myndigheters svar på utfordringene har vært for dårlige. Det finnes noen gode enkelttiltak, men det samlede arbeidet bærer preg av å være midlertidig og mangle helhet og strategi. Med dagens politikk er det etniske minoriteter som bærer nesten alle kostnadene ulikestillingen fører med seg. Det er ikke i tråd med menneskerettighetene, sier Ørstavik.

Ombudets rapport kan leses her

Om eksaminasjonen

Eksaminasjonen starter mandag kl. 15 og fortsetter tirsdag.

Ombudet er tilstede under eksaminasjonen. For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Randi Hagen Eriksrud, tlf. 94 01 88 51, epost raer@ldo.no