Overser du kompetanse?

Nedsatt funksjonsevne – full arbeidsevne

Alt for mange setter likhetstegn mellom nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne. ”Overser du kompetanse” handler om å se personer med nedsatt funksjonsevne som kompetente yrkesutøvere. Gjennom fakta, eksempler og gode historier utfordrer heftet bildet av hvordan ”rett kvinne på rett plass” egentlig ser ut. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, statens personaldirektør Siri Røine, og forskere fra NTNU, Fafo og Handelshøyskolen BI er blant dem som har bidratt med tekster. I tillegg har journalist Dag Kullerud intervjuet arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne om deres erfaringer med arbeidslivet.

Heftet er utgitt av Helsedirektoratet, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet.

Last ned Overser du kompetanse(.pdf)

Du kan bestille heftet på www.bufetat.no/bestilling eller ringe 466 15 000 og be om å få det tilsendt.