Ikke fått tilrettelegging

Det kan være diskriminering hvis du ikke får nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen når du er gravid.

Som gravid medarbeider har du rett til tilrettelegging på arbeidsplassen dersom du har behov for det. Dersom du er gravid og søker jobb, gjelder retten også underveis i ansettelsesprosessen. Dette står nå i den nye likestillings- og diskrimineringsloven § 23.

Arbeidsgivere har også ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge for alle arbeidstakere.

Dersom en medarbeider har uttrykt behov for tilrettelegging, og arbeidsgiver ikke har tilrettelagt eller vurdert mulighetene for det, er det mest sannsynlig diskriminering. Det samme gjelder dersom du blir dårligere behandlet fordi du har behov for tilrettelegging.

Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet eller omplassere deg, kan du ha rett på svangerskapspenger.

Mer informasjon om svangerskapspenger finnes på www.nav.no

 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.


Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss