Har blitt trakassert

Det er diskriminering hvis du blir trakassert på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon.

Trakassering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er ulovlig. Medvirkning til trakassering er også ulovlig. Dersom du trakasseres på grunn av graviditet, kan dette også anses som kjønnstrakassering. 

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som er knyttet til en persons kjønn. Disse har som formål å krenke eller virker krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Det er den enkelte arbeidstakers egen opplevelse som er utgangspunktet for vurderingen av om trakassering har funnet sted. Den subjektive opplevelsen må suppleres av en objektiv vurdering av om handlingen eller ytringen er alvorlig nok til å betegnes som trakassering.

Den uønskede atferden må være av en viss alvorlighetsgrad for å regnes som trakassering.

Arbeidsgivere har plikt til å forebygge og hindre trakassering. Plikten gjelder uavhengig av om trakassering har skjedd eller ikke.

Å forebygge betyr å jobbe for at trakassering ikke finner sted. Dette kan for eksempel være:

  • Holdningskampanjer og utforming av retningslinjer.
  • Organisering av virksomheten på en bestemt måte
  • Å opprette internt klage- eller kontrollsystem for rapportering av trakassering.
  • Å utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell.

Arbeidsgiver bør gjøre det klart at trakassering er uakseptabelt.

Arbeidsgivere har også plikt til å forsøke å hindre trakassering. Det innebærer å ta tak i aktuelle utfordringer og varsler om trakassering. For å komme fram til en løsning bør man finne ut hva som faktisk har skjedd. Formålet er å hindre at trakasseringen fortsetter.


Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss