Har jeg krav på erstatning?

Dersom du har blitt diskriminert, har du krav på:

  • Erstatning for økonomisk tap
  • Oppreisning for ikke-økonomisk tap (kompensasjon for tort og svie)

Fra 1. januar 2018 er det Diskrimineringsnemnda som behandler klager på diskriminering. 

Nemnda kan fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet. I enkle saker kan nemnda fastsette erstatning for økonomisk tap, både i og utenfor arbeidslivet. Utover dette vil spørsmål om erstatning og oppreisning avgjøres av domstolene. 

Les mer om nemnda på www.diskrimineringsnemnda.no.

Det er gratis å få behandlet en klage hos nemnda.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25