Religion på arbeidsplassen

Hvis du blir dårlig behandlet av dine kolleger eller lederen din på grunn av religion eller livssyn, kan det være diskriminering. Det kan også være diskriminering dersom du opplever at arbeidsgiveren din ikke tilrettelegger slik at du kan utøve religionen din, som for eksempel å faste, eller å bruke religiøse hodeplagg på jobb.

Akkurat hvor mye arbeidsgiver har plikt til å gjøre for at du skal kunne utøve din religion, må vurderes i hver enkelt sak. Du vil ikke ha krav på tilrettelegging dersom religionsutøvelsen hindrer deg i å gjøre jobben din, eller religionsutøvelsen utgjør en helse- eller sikkerhetsrisiko.

En arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke kreve at du gir opplysninger om din religion. Til enkelte spesielle stillinger vil det imidlertid være relevant hvilken religiøs tilknytning du har. Det gjelder for eksempel ved tilsetting av prester eller forkynnere i trossamfunn, eller for lærere i religionsfag på religiøse skoler. For at arbeidsgiver skal ha rett til å stille krav til en bestemt religion, må religionen være avgjørende for utføringen av arbeidsoppgavene. Det vil for eksempel ikke være lov til å stille krav om at en vaktmester eller en rengjører har en bestemt religion, selv om disse jobber i en menighet eller en religiøs organisasjon.

Hva kan du gjøre?

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med arbeidsgiver, enten på egen hånd, eller med bistand fra fagforeningen din. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Mer om rettigheter

Lurer du på om du kan gå med hijab på jobb? Om du har rett til fri på religiøse helligdager eller permisjon for å dra i en begravelse? På denne siden har vi samlet informasjon til arbeidstakere og arbeidsgivere om religion på arbeidsplassen, og hvilke rettigheter og plikter det pålegger begge parter.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25