Universell utforming i praksis

I praksis betyr det at du skal kunne komme deg inn i klasserommet i følge med dine medelever. Du skal kunne komme deg inn på NAV-kontoret uten å måtte bruke en spesialinngang på baksiden. Og du skal kunne åpne døra inn til fastlegen uten å måtte be om hjelp for å få åpnet den.

Hvis du ikke har like god mulighet til å benytte deg av offentlige tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. 

Eksempler på universell utforming:

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor, eller det er en terskel som hindrer at man kommer fram, skal det være rampe.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer, skal det være mulig å ta seg fram mellom etasjene. Dette gjelder kun de områdene som er tilgjengelige for kunder, publikum osv.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med blindeskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være enkle å ta i bruk selv om man bruker leselist på pc-en hjemme, les om universell utforming på internett her.

Informasjon om krav til universell utforming

  • Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) arbeider for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre, og kan gi informasjon om universell utforming og tilgjengelighet.
  • Direktoratet for byggkvalitet kan gi informasjon om kravene som stilles til byggtekniske løsninger.

Unntak fra loven

Det er ikke slik at all utilgjengelighet vil være diskriminering. Dersom det er for kostbart, umulig å sikre tilgjengelighet på grunn av sikkerhetshensyn eller lignende, vil bedriften ikke være pålagt å gjøre de nødvendige endringene. I hvilken grad bedriften vil være forpliktet til å sikre universell utforming, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Kontakt de ansvarlige

Kontakt tjenestestedet og gjør dem oppmerksom på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din som e-poster, tekstmeldinger, bilder eller vitner.

Dersom de opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen kan du be om en begrunnelse om hvorfor. Du kan kontakte ombudet for å høre om tjenesteyterens forklaring er rimelig. Du kan også kreve at tjenesteyter i mellomtiden finner en løsning og legger til rette for at du kommer frem. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet kan det være diskriminering. 


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Nyttige lenker

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

Direktoratet for byggkvalitet 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.