Ikke all utilgjengelighet er diskriminering

Dersom du opplever at du ikke får muligheten til å bruke butikken, restauranten eller kinoen som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. Men det er ikke slik at all utilgjengelighet vil være diskriminering. Dersom det er for kostbart, umulig å sikre tilgjengelighet på grunn av sikkerhetshensyn eller lignende, vil bedriften ikke være pålagt å gjøre de nødvendige endringene. I hvilken grad bedriften vil være forpliktet til å sikre universell utforming, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Universell utforming i praksis

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor, eller det er en terskel som hindrer at man kommer fram, skal det være rampe.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer, skal det være mulig å ta seg fram mellom etasjene. Dette gjelder kun de områdene som er tilgjengelige for kunder, publikum osv.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med blindeskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være enkle å ta i bruk selv om man bruker leselist på pc-en hjemme, les om universell utforming på internett her.

Samle informasjon

Hvis du vil vite hvilke krav som gjelder til byggtekniske- eller IKT løsninger, kan du kontakte Delta-senteret og Direktoratet for byggkvalitet.

Du finner også mer informasjon om universell utforming og tilgjengelighet her.

Kontakt virksomheten

Kontakt virksomheten og gjør dem oppmerksom på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Dersom de opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen kan du be om en begrunnelse om hvorfor. Du kan kontakte ombudet for å høre om virksomhetens forklaring er rimelig. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet, kan det være diskriminering.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda: