Tilrettelegging for religion

Religionsfriheten er vernet etter norsk lov. Alle har rett til å praktisere sin religion eller være tro mot sin livssyn i det offentlige rom. Offentlige tjenesteytere skal tilpasse sine tjenester slik at de tar høyde for behov knyttet til religion eller livssyn. Et eksempel kan være at helse- og utdanningsinstitusjoner, eller fengselsvesenet, må ta høyde for evt. religiøse matrestriksjoner dersom de tilbyr deg måltider. Et annet eksempel kan være adgang til et stille sted for å be dersom du oppholder deg på institusjon over flere dager. Dersom tjenesteyter har fått beskjed om dine behov, men ikke tar hensyn til dem, kan det være diskriminering.

Tjenesteyter kan ikke ta hensyn til behov som kan være en fare for helse eller sikkerhet, eller som krever uforholdsmessig mye ressurser. Ikke å tillate blodoverføring til mindreårige eller ønsket om ikke å få behandling av en person av motsatt kjønn, vil være eksempler på ønsker som tjenesteytere ikke kan imøtekomme.

Veien videre

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med den offentlige virksomheten. Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din som e-poster, tekstmeldinger eller vitner. 

Religionsfriheten er vernet etter norsk lov. Alle har rett til å praktisere sin religion eller være tro mot sin livssyn i det offentlige rom. Offentlige tjenesteytere skal tilpasse sine tjenester slik at de tar høyde for behov knyttet til religion eller livssyn. Et eksempel kan være at helse- og utdanningsinstitusjoner, eller fengselsvesenet, må ta høyde for evt. religiøse matrestriksjoner dersom de tilbyr deg måltider. Et annet eksempel kan være adgang til et stille sted for å be dersom du oppholder deg på institusjon over flere dager. Dersom tjenesteyter har fått beskjed om dine behov, men ikke tar hensyn til dem, kan det være diskriminering.

Tjenesteyter kan ikke ta hensyn til behov som kan være en fare for helse eller sikkerhet, eller som krever uforholdsmessig mye ressurser. Ikke å tillate blodoverføring til mindreårige eller ønsket om ikke å få behandling av en person av motsatt kjønn, vil være eksempler på ønsker som tjenesteytere ikke kan imøtekomme.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25