Mobbing og trakassering

Mange opplever mobbing eller trakassering på skolen. Hvis mobbingen/trakasseringen skjer på grunn av din

  • funksjonsnedsettelse 
  • etnisitet 
  • religion/livssyn
  • kjønn
  • kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • seksuell orientering
  • alder
  • graviditet

vil dette kunne være ulovlig etter de lovene ombudet jobber med i tillegg til at det er ulovlig etter opplæringsloven. Du kan i så fall kontakte oss for å få råd om hva du bør gjøre. 

 

Hva kan du gjøre?

Du bør si fra til en voksen hjemme, eller en annen voksen du stoler på, så dere sammen kan finne ut hvordan du kan få hjelp. Du kan også si ifra til en voksen på skolen som du stoler på: lærer, sosiallærer, rådgiver eller helsesøster. Si ifra til rektor hvis du ikke får hjelp av de andre.

Skolen skal arbeide for å forhindre mobbing og trakassering. Dersom du mener skolen ikke gjør nok for å beskytte deg mot mobbing og ikke tar tak i dette, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan lese mer om dette på Barneombudets hjemmesider: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-a-vaere-fri-for-mobbing/mobbing-pa-skolen-2/

Du kan også få råd og veiledning av ombudet dersom mobbingen/trakasseringen skjer på grunn av din etnisitet, kjønn, nedsatte funksjonsevne, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25