Skolen for alle

Likestillings- og diskrimineringsombudet har jobbet systematisk og målrettet for å øke bevissthet om behovet for universell utforming, og for å skape politiske satsningsområder på feltet. Universell utforming i skolen er en av våre viktigste satsningsområder i årene fremover.