Mål resultater og evaluer tiltak

Etter at likestillingsutfordringene er kartlagt, målene fastsatt og tiltakene vedtatt og iverksatt, bør resultatene etter en tid måles i henhold til virksomhetens fastlagte mål i trinn 2. Deretter bør tiltakene evalueres.

Spørsmål som bør stilles i en slik evaluering

Er vedtatte tiltak iverksatt, evt hvorfor ikke? Følger arbeidet den oppsatte tidsplanen, evt hvorfor ikke? Gir tiltakene de resultatene dere håpet på, evt hvorfor ikke? Det er viktig at ledere etterspør resultater, slik at tiltakene gis tilstrekkelig oppmerksomhet av de som er ansvarlige for å gjennomføre dem. Hvis man ikke kan vise til resultater, bør man evaluere tiltakene i seg selv og gjennomføringen av dem for å finne ut hvorfor man ikke har oppnådd noe. Er tiltakene feil, må man finne fram til nye tiltak, er årsaken mangelfull gjennomføring, må rutinene justeres eventuelt skjerpes inn. På samme måte som forsømmelse av andre arbeidsoppgaver, bør det få konsekvenser ikke å gjennomføre vedtatte likestillingstiltak.

Etterspør resultater Manglende oppfølging bør få konsekvenser Måling av resultater og evaluering av tiltak blir en del av den nye prosessen rundt det å avdekke likestillingsutfordringer i trinn 1.