Jobbe sammen

Når du skal finne ut hvordan du kan sørge for at folk får tjenester som er likeverdige, kan du jobbe alene eller sammen med kollegaer og/eller med dem du gir tjenester til. Bruk avdelingsmøter, gruppemøter, fagdager, brukerutvalg og andre egnete fora. Velg deg én oppgave eller flere. Når du vet hvordan du kan sikre likeverdige tjenester vil du

  • forstå bedre hva som skjer i møtet med dem du gir tjenester til
  • finne ut hva du gjør bra og hvilke utfordringer du har
  • komme frem til gode løsninger som sikrer likeverdige tjenester
  • oppleve økt mestring og trygghet i jobben

Metode

Her finner du en beskrivelse av en arbeidsprosess som skal sørge for at du jobber kontinuerlig og systematisk med å sikre likeverdige tjenester.