Brukerinnflytelse


Reell brukerinnflytelse fører til et bedre og mer treffsikkert tjenestetilbud og fører til mindre diskriminering.

 

Til deg som tjenesteyter

Et tjenestested hvor brukere har reell innflytelse har

  • en ledelse som sikrer at brukere høres ved utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet
  • ansatte som sikrer at brukere kan medvirke i egen situasjon
    Dette kan gjøres ved
  • å opprette fora for brukerinnflytelse, som brukerutvalg og referansegrupper
  • gjennomføre brukerundersøkelser
  • lære av brukeres klager på tjenesteyting
  • veilede ansatte i brukermedvirkning
  • være konkret om hva brukerne skal og ikke skal få innflytelse på

Refleksjonsoppgaver

Likeverdige tjenester

Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte.