- Et ombud for alle

I dag markerer mange den internasjonale mannsdagen. - Vi har et lovverk som beskytter både menn og kvinner mot diskriminering på grunn av kjønn. I den forbindelse vil jeg nok en gang benytte sjansen til å oppfordre menn som føler seg diskriminert til å ta kontakt med oss, sier avdelingsleder Åsulv Solstad.

- Det er ikke sånn at menn ikke tar kontakt, men vi får ofte merkelappen “kvinneombud”. Det stemmer ikke, sier Solstad.

Ulike spørsmål

Likestillings- og diskrimineringsombudet får omtrent like mange henvendelser fra menn som fra kvinner, men de har spørsmål om eller klager på ulike ting.

- De aller fleste kjønnsdiskrimineringssakene er fra kvinner, mens menn oftere klager på diskriminering på grunn av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne, forteller Solstad.  

Like fordommer

Menn rammes også av kjønnsstereotypier. De møter forventninger om hva de er gode til, hvilke stillinger de kvalifiserer til, hvilken rolle de skal ha, både i arbeidsliv og familieliv.

- Det ser vi av henvendelsene vi mottar på i veiledningsavdelingen. For eksempel får vi flere henvendelser fra menn som mener de blir diskriminert når de skal ta ut foreldrepermisjon. Mange møter veldig gammeldagse holdninger hos sine arbeidsgivere. Det er synd, sier Solstad.

I siste "Signert Sunniva" skriver Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik om hvordan menn ofte blir sett på som annenrangs omsorgspersoner, for eksempel i forbindelse med samlivsbrudd.