- Viktig lovforslag

Regjeringen vil straffe hatefulle ytringer på nett, og vil komme med et lovforslag til løpet av våren. Det sa statsministeren i nyttårstalen. - Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge ment at de verste utfallene av trusler, hets og trakassering må straffes. Jeg ser frem til lovforslaget, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Ingen fortjener å bli mobbet. Og ingen skal få true andre uten konsekvenser. Derfor vil regjeringen at hatefulle ytringer på nettet skal straffes. Til våren vil vi fremme et lovforslag om dette til Stortinget. Men husk - vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, sa Stoltenberg i nyttårstalen.

- Vi mener dette er riktig vei å gå. Hatefulle ytringer på nett et er stort problem. Det er alvorlig for enkeltmennesker som rammes, og det er et demokratisk problem at noen presses ut av samfunnsdebatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Vi har forslått flere tiltak mot hets og hatefulle ytringer. Et av disse er at påtalemyndigheten må aktivt registrere, etterforske og straffe de verste utfallene av trusler i mediene, og slå ned på andre straffbare handlinger, sier hun.

Les mer om forslagene våre her.

Modige mennesker

I nyttårstalen trakk statsministeren frem samiske  Eli Anne Nystad. I fjor høst ble hun forsøkt påtent utenfor et utested i Trondheim. Hun sto opp mot det hun opplevde som hatkriminalitet, og har vært en viktig bidragsyter i ombudets arbeid mot hets og trakassering.  

- Det er opplevelser som den Eli Anne Nystad hadde vi frykter flere av, blant annet som følge av at både grupper og enkeltmennesker hetses og trakasseres på nett, sier Ørstavik.

Ombudet ønsker at myndighetene

  • utvikler en strategi mot hets og hatefulle ytringer
  • arbeider for å se hatkriminalitet i forhold til alle grupper, som funksjonshemmede, homofile, transkjønnede og andre
  • sørger for en økt satsning på holdnings- og mangfoldsarbeid i skolen
  • øker tilskuddene til frivillig arbeid mot rasisme