Europarådet retter oppmerksomheten mot diskriminering av roma.
Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok denne uken Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranses (ECRIs) anbefalinger til Norge i arbeidet mot diskriminering av roma.

Roma er en folkegruppe som tidligere ble kalt sigøynere.
Ifølge ECRi kommer diskriminering av roma til uttrykk på mange måter, men kommisjonen retter særlig oppmerksomheten mot nødvendigheten av å hindre vold og hat-kriminalitet.

Kommisjonen anbefaler 17 konkrete tiltak på en rekke samfunnsområder for å hindre diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ønsker ECRis tiltak velkomne.

- Nasjonale minoriteter er en særlig sårbar gruppe, og vi ser en bekymringsfull utvikling. Dette er viktige og konkrete forslag til tiltak i arbeidet mot diskriminering av roma, sier Ørstavik.

Her finner du alle tiltakene fra Europarådet

Tillit og likeverd

Noen av tiltakene handler om å bedre tilliten mellom roma og offentlige myndigheter, og at roma involveres i utviklingen av regelverk og retningslinjer som angår dem.

Europarådet nevner boligmarkedet og helsevesenet som områder roma særlig bør sikres likeverdig tilgang og likeverdige tjenester.

Statene har også et ansvar for å arbeide mot stereotype oppfatninger av roma, fordommer og trakassering.

Forslagene til tiltak er i tråd med LDOs anbefalinger til FNs rasediskrimineringskomité, CERD. 

- I rapporten trekker vi nettopp frem arbeidet mot fordommer og stereotypier i det offentlige rom, sier Ørstavik.

Her kan du laste ned ombudets rapport til CERD.