Mer slagkraft i likestillingsarbeidet

Ombudet om «Struktur for likestilling» .

 

- Summen av Likestillingsutvalgets forslag har den slagkraften som likestillingsarbeidet trenger, og vi støtter i all hovedsak forslag til ny struktur for likestilling, sier ombud Sunniva Ørstavik. Likestilling- og diskrimineringsombudet støtter forslaget om et direktorat for likestilling med regionskontorer og regionale utviklingsmidler.