- Nedslående

- Det er mange som får sin livskvalitet og sine livsvilkår redusert på grunn av fordommer, stereotypier og diskriminering. Hvordan vi blir møtt er viktig for oss alle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Torsdag lanseres rapporten "Alskens folk", om livskvalitet hos personer med kjønnsidentitetstematikk.