Retten til heltid

- Norge har en høy yrkesdeltakelse blant kvinner, men sammenlignet med andre vestlige land, har vi utfordringer knyttet til at svært mange kvinner jobber i bransjer hvor deltid er normen. Å gi alle reelle mulighetene til å jobbe i fulle stillinger er et viktig virkemiddel for å gjøre arbeidslivet mer likestilt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Dette er også en av de konklusjonene i NOU 2012:15 “ Politikk for Likestilling”.

- Derfor er jeg svært glad for at vi den 19. mars skal arrangere en konferanse om likestilling i arbeidslivet. Der får vi presentert flere spennende prosjekter, som har bidratt til å endre arbeidstidsbetingelsene. 

Et av disse prosjektene er ledet av Runa Bolstad Laume. Hun skal fortelle om hvordan arbeidsgiverorganisasjonen Virke, sammen med Handel og Kontor, har jobbet med å redusere ufrivillig deltid i varehandelen. 

Utgangspunktet har vært at det vil tjene både butikken og de ansatte derom alle som ønsker det får jobbe heltid.

- Det blir også spennende å høre mer om prosjektet “ Uønsket deltid” i Drammen kommune. Her har også målet vært å redusere den ufrivillige deltiden i kommunen, sier Ørstavik.

Fra Hordaland skal foretakstillitsvalgt fra Sykepleierforbundet ved Helse-Bergen, Brita Tarberg, holde et innlegg om et pågående traineeprosjekt ved Haukeland universitetssykehus. Prosjektet skal sikre faste og hele tranineestillinger for nyutdannede sykepleiere.

- Jeg håper vi kan lære av disse praktiske eksemplene. Eksempler er fra store og ulike sektorer, som kommune, varehandel og sykehus, men med det til felles at de har en svært ujevn kjønnsbalanse, og stor andel av deltidsansatte.  Utfordringene blir da, for partene i arbeidslivet og politikerne, å omsette de praktiske erfaringene i politisk handling. Det er en utfordring de vil få fra meg på denne konferansen, sier Ørstavik.

Vil du delta på konferansen? Påmelding og program her.