Ta ansvar for romfolk

Behandlingen av romfolk som kommer til Norge er uakseptabel. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen står sammen og krever handling. De godtar ikke at spørsmålet om hvordan vi behandler og møter mennesker blir til en kasteball mellom stat og kommune.  Statsråd Inga Marte Thorkildsen må ta ansvar.

Behandlingen av tilreisende rom er umenneskelig og uverdig. Thorkildsen og regjeringen må ta tak i disse utfordringene nå. De er allerede for sent ute, sier Sunniva Ørstavik.

Tidligere i høst lanserte Antirasistisk senter en rapport, som ombudet og biskopen omtaler som rystende lesning. I rapporten kommer det frem nedlatende holdninger til romfolk både fra politi og myndighetspersoner. Sikkerhetsvakter bortviser romfolk på ulovlig grunnlag, uten at myndighetspersoner griper inn og gir romfolk deres rettmessige beskyttelse.

Ombud og biskop sendte denne uken et brev til statsråd Thorkildsen. De mener det må gjøres et grundig arbeid som sikrer at disse menneskene møtes med respekt og rettferdighet. Sammen krever de at Thorkildsen finner gode nasjonale løsninger på hvordan vi møter og behandler tilreisende romfolk.

Vi trenger gode nasjonale løsninger. Denne gruppens grunnleggende menneskerettigheter må ivaretas, sier Ørstavik.