21. juni: Ulik rett til utdanning? Skeive barn i skolen

Se møtet her.

Barn mobbes i skolen, mange fordi de ikke passer inn i normen for hva vi kan være og gjøre knyttet til kjønn. Dette rammer særlig lhbt-barn, men frykten for å bli ansett som «homo» begrenser også friheten til andre barn.

Hvilke rettigheter har barn i skolen når det gjelder mobbing og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk? Er disse rettighetene reelle – eller en sovepute?

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet går sammen om å se nærmere på hverdagen til skolebarn, og hva som bør gjøres for å sikre alle barn lik rett til skolegang, uavhengig av kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Dato: Lørdag 21. juni

Tid: 12.30 til 14.00

Sted: Pride House, Europride 2014, Litteraturhuset, Oslo

Program:

  • Velkommen v/Barneombudet
  • Fortelling fra virkeligheten v/Skeiv Ungdom
  • Djupedal-utvalget - virkemidler for et godt skolemiljø v/representant for utvalget
  • Forebygging og fylkesmennenes tilsyn v/Barneombudet
  • Likeverdige offentlige tjenester og håndheving av diskrimineringsvernet i skolen v/representant for Likestillings- og diskrimineringsombudet

I panelet sitter:

  • Representant for Djupedal-utvalget 
  • Utdanningsforbundet 
  • Elevorganisasjonen

Vi oppfordrer særlig elever, lærere, fagpersoner og andre som kan mye om temaet om å komme med innspill til panelet og ombudene om hva som er utfordringene, og hva som bør gjøres.  Dersom du er forhindret fra å komme på seminaret, kan du sende innspillet ditt til post@ldo.no.