Likelønnskommisjonen har avlevert sin utredning «Kjønn og lønn – fakta, analyser og virkemidler for likelønn». Nå er det tid for høring!  Likelønnskommisjonen viser i sin NOU til erfaringer fra Sverige i dette arbeidet. LDO har derfor invitert det svenske likestillingsombudet på besøk. Vi oppfordrer alle høringsinstanser og andre interesserte til å komme på lunsjmøte for å lære mer om de svenske erfaringene. 

Sted: Sangerhallen, 5. etasje i Rosenkrantzgate 7 i Oslo
Klokkeslett: 12.00 – 16.00 (lunsj fra 11.30) 
Dato: mandag 21. april
Påmelding: pamelding@ldo.no innen 16. april

DEL I - 12.00 - 13.30

Den første delen er dedikert Sverige, og blir ledet av Ulrika Johansson, rådgiver, og Therese Olsson, jurist, fra JämO (det svenske likestillingsombudet).

Den svenske likestillingsvirkeligheten

  •  Bestemmelser om likelønn i likestillingsloven. 
  •  Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Sverige – hva er situasjonen?

Et juridisk blikk på Sverige

  • Utformingen av det svenske diskrimineringsforbudet.
  • Erfaringer med forbudet mot lønnsdiskriminering.

Fra erfaring til handling

  • Utformingen av bestemmelsene om lønnskartlegging, analyse og handlingsplan for likestilte lønninger.

«Milliongranskningen»

  •  JämOs erfaringer av granskning av 600 store arbeidsgivere sitt arbeid med   lønnskartlegging. Hvilke verktøy ble brukt i arbeidet? Hva ble resultatet?

DEL II - 14.00 - 15.45

Den andre delen av programmet er dedikert likelønnsproblematikken i Norge.

Likestillingskontroll v/ Claus Jervell, rådgiver i LDO

  • Hva fant LDO ut da 50 kommuners redegjørelser for likestilling ble kontrollert høsten 2007?

Likelønsssaker i Norge

  • Kort gjennomgang av tre viktige likelønnssaker: «Harstad-saken», «Aftenposten -saken» og «Smusstilleggssaken»

Arbeidsgiver og arbeidstaker

  • Vi har invitert representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden til å kommentere norske forhold.