4. desember, kl 9.45-15.00
Hvordan kan diskriminering dokumenteres? Hvilken effekt har dokumentasjon for bekjempelse av diskriminering? Hva gjøres i andre land, og hvorfor mangler vi offentlig statistikk i Norge?

Dette er utgangspunktet for et seminar om systematisk dokumentasjon av rasisme og etnisk diskriminering. I Norge er det få eller ingen institusjoner som kartlegger diskriminering. Derfor vet vi ikke i hvilken grad diskriminering skjer og i hvilken grad retten til beskyttelse mot diskriminering blir opprettholdt. Hvordan kan dette endres?

Program

09.45 Innledning og velkommen v. HL-senteret.

10.00 Dr. John Wrench: “The work of the EU Fundamental Rights Agency
in documenting employment discrimination".

Wrench is Head of Sector Research and Analysis at the European Union Agency for Fundamental Rights.

10.45 Kaffe.

11.00 Dr. Samuel Johnson: "Monitoring Hate’.
Johnson er medlem av Dorset Police Independent Advisory Group med ansvar for hatkriminalitet.

11.45 Dr. Ronald Craig: “The Documentation of Ethnic Discrimination in the Norwegian Context".
Craig er jurist og ansatt ved Senter for Menneskerettigheter.

12.15 Lunsj.

13.00 Innledning til Paneldebatten ved Kristian Tronstad fra SSB: "Hvilke muligheter har vi for systematisk dokumentasjon av rasisme og diskriminering i Norge?"

13.15 Panel.
Deltagere: Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kjell Erik Øie, Forsker ved Institutt for Samfunnsforskning Jon Rogstad, Leder av Antirasistisk Senter Kari Helene Partapouli, Fra Likestillings- og diskrimineringsombudet Eero Olli, og Statistisk Sentralbyrå ved Kristian Tronstad.

Ordstyrer: Marthe Michelet.

15.00 Panel slutt.Påmelding innen 26. november 2008 til
henriklunde@antirasistisk-senter

Arrangører: Antirasistisk Senter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Organisasjonen mot offentlig diskriminering og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.