Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til:  Temamøte onsdag 9. desember, kl. 13.30-15.30.

Sted: I LDO’s lokaler, Mariboesgt. 13. Oslo. 4 etg.
Tema: Graverutvalgets innstilling og aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Påmelding: pamelding@ldo.no innen mandag 4. desember.
Du kan enkelt melde deg på ved å benytte vårt elektroniske påmeldingsskjema.

Hvilke utfordringer ligger i modellen som Graverutvalget foreslår?
Er dette en styrking eller en svekking av arbeidet for likestilling i arbeidslivet?

Innledere:

  • Ronald Craig, ansatt i LDO og tidligere medlem av Graverutvalget legger fram utvalgets innstilling.
  • Claus Jervell, ansatt i LDO med ansvar for aktivitets- og redegjørelsesplikten legger fram kritiske merknader til Graverutvalgets innstilling .

Vennligst se vedlagte invitasjon (PDF). Merk påmelding innen fredag 4. des.

Velkommen!