Workshop i hvordan møte et mangfoldig publikum for å sikre likeverdige tjenester. LDO og organisasjonskonsulentene Splint har samarbeidet om utvikling av en workshop for kundebehandlere og serviceansatte.

Gjennom situasjonstrening kan ansatte på alle nivåer i bedriften få kompetanse til å håndtere utfordrende situasjoner der mangfold er en del av bildet.

På et skreddersydd kurs gjenskapes situasjoner som illustrerer arbeidssituasjoner, problemsituasjoner eller arbeidsmåter hvor mangfoldighet kan oppfattes som utfordrende. Gjennom treningen jobber vi med å skape forståelse for de forskjellige perspektivene, få overblikk og distanse til situasjonene, og finne handlingsalternativer som kan bidra til mer tilfredsstillende løsninger for ansatte og kunder.

På denne måten skaper vi umiddelbar læring, engasjement og motivasjon til å løse utfordringene i arbeidshverdagen. Ansatte i alle bedrifter møter situasjoner hvor mangfold byr på utfordringer enten i forholdet til kunden eller internt. Gjennom dette kurset kan de ansatte øke sin kompetanse i samhandling og sammen skape en arbeidshverdag hvor mangfold får et positivt innhold. Det gir også mer effektivitet i samhandlingen.

Kurset har form av en interaktiv prosess, som drives av deltakernes spontane reaksjoner og erfaringer. Kurset er bygget opp med følgende hovedtema:

  • Hva er mangfold? Hva er diskriminering? Introduksjon til kurset og temaene før vi bygger bro til de ansattes arbeidshverdag.
  • Hva skjer når kommunikasjonen ikke fungerer?
  • Hvordan kan kommunikasjon/den mellommenneskelige samhandlingen skape godt mangfold? Kommunikasjonsteknikker og trening.
  • Trening i praktisk anvendelse av de teknikkene vi har vært gjennom, oppsummering og forpliktelser til arbeidet videre.

For å få mer informasjon om hvordan din arbeidsplass kan få Mangfold på ordentlig skreddersydd til deres forhold ta kontakt med Splint:

Daglig leder Chris McCormick
Mobil: 922 95 070
E-post: chris@splint.no
Hjemmeside: www.splint.no