FN-flagget

Norge snakker om vergemål. FN snakker om beslutningsstøtte. Hva krever CRPD-konvensjonen?

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) til åpent møte før Norge for første gang skal svare FN om menneskerettighetene for funksjonshemmede. Møtet er på torsdag 21. mars kl. 08:30-10:30 og finner sted i 2.etg på Litteraturhuset i Oslo.

Personer med ulike funksjonsnedsettelser har menneskerettigheter på lik linje med alle andre. Disse rettighetene er utdypet i FN-konvensjonen CRPD som Norge sluttet seg til i 2013.

I slutten av mars i år skal Norge for første gang utspørres av FN-komiteen i Genève som overvåker CRPD-konvensjonen. Dette i lys av statens egen rapport, samt tilleggsinformasjon fra 120 frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som LDO og NIM.

- Vi kjenner godt til hvordan personer med nedsatt funksjonsevne har det her i landet og ser et stort forbedringspotensial. Det at mange ikke får oppfylt sine rettigheter er uakseptabelt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Vergemålsloven vil bli et sentralt tema. Kritikken av loven har medført forslag til lovendringer som nettopp har vært på høring. Dette har satt fart i arbeidet med forbedringstiltak og flere mener nå at vi må ha et nytt system for beslutningsstøtte.

- Det er stor forskjell på det å ha rett og å det å få rett. Mye forskning viser at dette særlig gjelder for personer med funksjonsnedsettelser. Det er viktig å nå rette oppmerksomheten mot områder hvor staten svikter i den konkrete gjennomføringen av sine forpliktelser overfor denne gruppen, slik at de sikres et reelt og effektivt rettighetsvern i praksis, sier direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter Adele M. Mestad.

Vi inviterer derfor til åpen diskusjon om hva det er CRPD krever av Norge.

 

Program:

08:30-09:00 Lett servering, kaffe og te 

09:00-09:10 Velkommen v/ konst. direktør Adele M. Mestad og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

09:10-0915 Kort om CRPD og Norges første rapportering v/ statssekretær i Kulturdepartementet og leder for Norges CRPD-delegasjon Jan-Christian Kolstø

09:15-09:45 Hovedsaker fra de som har sendt tilleggsinformasjon til CRPD-komiteen (2-5 saker fra hver innleder, 5 min hver)

- Stopp diskrimineringen v/ Berit Vegheim

- FFO v/ Ingunn Westerheim

- WSO v/ Mette Ellingsdalen

- LDO v/ Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør

- NIM v/ Gro Nystuen, fagdirektør

09:45-10:30 Paneldiskusjon: Vergemål – mulige tegn på et paradigmeskifte? Deltakere i panelet:

- Norges forbund for utviklingshemmede v/ Hedvig Ekeberg, generalsekretær

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør 

- Justisdepartementets lovavdeling v/ Katrine Kjærheim Fredwall. Lovrådgiver

- NIM v/ Gro Nystuen, fagdirektør

- LDO v/ Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings og diskrimineringsombud

Ordstyrer: Karl Håkon Sævold

 

Etterfølgende koordineringsmøte:

10:45–11:30 Praktisk koordinering blant deltakere fra det sivile samfunn før Genève.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til info@nhri.no.