Spansk kvinne. Foto: Jaroslav A. Polák
Foto:, Jaroslav A. Polák

"Vi vil ha utdanning og jobb!"

Tirsdag 6. oktober arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet, i samarbeid med norske rom- og romanikvinner og spanske myndigheter, en stor konferanse om arbeid og utdanning.

  • Dato: Tirsdag 6. oktober 2015
  • Tid: 09.00 – 16.00
  • Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Spania har i mange år jobbet systematisk med å integrere rom- og romanifolket. Nå kommer en delegasjon fra Spania til Norge for å dele sine erfaringer.Samtidig skal norske rom- og tater/romanikvinner fortelle hvilke utfordringer de møter, og hva slags løsninger de ønsker seg.

Vi spør:

  • Hvordan sikrer vi at rom- og tater/romani får samme tilgang til utdanning og arbeid som alle andre?
  • Hva kan Norge lære av Spania?
  • Hva ønsker kvinnene selv?

Program

Åpning v/ likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og direktøren i departementet for helse, sosiale tjenester og likestilling i Spania.

Utfordringer og muligheter anno 2015. Norske rom- og tater/romanikvinner presenterer likheter og ulikheter mellom gruppenes situasjon i dag.

Reell rett til utdanning? Norske og spanske kvinner deler sine erfaringer.

Reell tilgang til arbeidslivet? Norske og spanske kvinner deler sine erfaringer.

Paneldebatt: Norske politikere svarer på utfordringene v/ blant andre statssekretær Anne Karin Olli og stortingsrepresentantene Karin Andersen og Geir Toskedal.

Påmelding

Send en e-post til pamelding@ldo.no, bruk vårt elektroniske skjema eller ring oss på telefon 23 15 73 00. Påmeldingsfrist: 28. september.

Lokalene er godt tilrettelagt.

Gi beskjed hvis du har behov for tegnspråk- eller skrivetolk, hvis det er hensyn vi bør ta ved matservering og/eller om det er andre forhold vi bør vite om.

Konferansespråket er norsk og spansk og vil bli tolket til spansk og norsk.

Prosjektet er finansiert av EØS-midler.