Velkommen til LDO-kurs!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. 

Kursene passer for tillitsvalgte, fagforeningsansatte og andre som er opptatt av hvordan likestillings- og diskrimineringsspørsmål skal og kan løses på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr denne våren seks ulike kursmoduler. Det er mulig å melde seg på kun ett, eller så mange av modulene som er aktuelle for dere.

Hva er LDO-kurs?

LDO tilbyr og gjennomfører kontinuerlig kurs, opplæring og foredrag, særlig for fagforeninger og interesseorganisasjoner. Gjennom LDO-kurs vil vi presentere noe av det vi i LDO kan tilby av kursopplegg. Vårt mål er at modulene både skal fungere som grunnopplæring i diskrimineringsrett og som inspirasjon til metoder for kursopplegg, slik at deltakerne vil ta i bruk kursene i sine respektive organisasjoner og/eller settes i stand til å holde egne kurs om de samme temaene.

LDO vil i etterkant av kurset tilby presentasjonene og kursmateriell til bruk for deltakerne i sin tillitsvalgtopplæring, saksbehandlerkurs etc.

LDO-kurs i vår

I vår har vi satt av 25., 26., 27. og 28. april til sju halvdagsmoduler med temaer innenfor arbeidsliv. Alle kursmodulene vil finne sted i 1. etasje i Mariboesgate 13.

Kursdeltakelsen er gratis.

Lunsj serveres kl. 12.00 til deltakere som deltar på to kursmoduler samme dag.

Les mer og meld deg på

  • Tirsdag 25. april kl. 09.00 – 12.00:Introduksjon – diskriminering og likestillingsarbeid
  • Tirsdag 25. april kl. 13.00 – 16.00: Graviditet og foreldrepermisjon – «Når har du tenkt til å få barn da?»
  • Onsdag 26. april kl. 09.00 – 12.00: Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
  • Onsdag 26. april kl. 13.00 – 16.00: Religion og livssyn i arbeidslivet – Rettigheter, begrensninger og dilemmaer
  • Torsdag 27. april kl. 09.00 – 12.00: Trakassering og seksuell trakassering – Å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet.
  • Torsdag 27. april kl. 13.00 – 16.00: Individuell tilrettelegging
  • Fredag 28. april kl. 09.00-12.00: Likelønn –