Modul 1:  Diskrimineringsrett for viderekomne

Dato/tid: Tirsdag 22. oktober kl. 09.00 – 12.00

Kort om kurset

Målet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over bakgrunnen for diskrimineringslovverket, og de viktigste virkemidlene for å jobbe for likestilling og mot diskriminering. Vi vil bruke caser fra aktuelle og prinsipielt viktige saker for å gå gjennom rettstilstanden.

Kurset setter diskrimineringslovverket inn i en helhetlig arbeidsrettslig ramme, og fokuserer på de områdene hvor diskrimineringslovverket gir den sterkeste reguleringen av arbeidsgivers plikter og ansattes rettigheter.

Kursmodulen inneholder:

  • Religion – med særlig vekt på tilrettelegging for religiøs utfoldelse i arbeidslivet - håndhilsesaken
  • Graviditet- spesifikt permisjon og lønn, ammefri og retten til å komme tilbake til samme eller tilsvarende stilling
  • Positiv særbehandling – med vekt på skillet mellom når noe er positiv særbehandling § 11 eller saken reiser spørsmål om lovlig unntak etter § 9

Målgruppe:

Målgruppen vår er jurister eller andre som har grunnleggende kunnskap om diskrimineringsrett, særlig HR-ansatte, ledere og tillitsvalgte eller andre som jobber med arbeidsrettslige problemstillinger.

Påmelding

Vil du delta på dette kurset? Bruk vårt elektroniske påmeldingsskjema, eller send en e-post til pamelding@ldo.no. Det er mulig å melde seg på flere kurs i samme skjema, så husk å huke av for hvilke(t) kurs du melder deg på.