Modul 4: Trakassering og seksuell trakassering

Dato/tid: Onsdag 23. oktober kl. 12:30 – 15:30

Kort om kursmodulen

I likestillings- og diskrimineringsloven har vi to lovbestemmelser som gjelder tilrettelegging. Bestemmelsene gjelder tilrettelegging for gravide, og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg kan manglende tilrettelegging på andre grunnlag (for eksempel religion og kjønn) være indirekte diskriminering. Indirekte diskriminering er også forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne kunnskap om arbeidsgivers plikter etter diskrimineringslovverket. Målet er videre å gi tillitsvalgte og arbeidsgivere tips til hvordan de kan jobbe med tilrettelegging på et overordnet nivå, og i konkrete saker.

Kursmodulen inneholder:

  • gjennomgang av tilretteleggingsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven og andre avtaler
  • presentasjon av tilretteleggingsplikten som indirekte diskriminering
  • presentasjon av plikten til tilrettelegging for gravide og personer med nedsatt funksjonsevne
  • informasjon/innspill til hvordan arbeidsgiver kan sørge for gode tilretteleggingsprosesser på arbeidsplassen

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av elementer som caser, dilemmaer, og tematisk presentasjon av relevante problemstillinger. Alt med sikte på å forstå de rettslige rammene, øve på de juridiske vurderingene, dele praktiske erfaringer, og diskutere gode og konkrete løsninger der det ikke finnes fasitsvar.

Målgruppe

  • Arbeidsgivere og verneombud
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Arbeidsgivere og HR-rådgivere
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte

Påmelding

Vil du delta på dette kurset? Bruk vårt elektroniske påmeldingsskjema, eller send en e-post til pamelding@ldo.no. Det er mulig å melde seg på flere kurs i samme skjema, så husk å huke av for hvilke(t) kurs du melder deg på.