Årsrapport 2012

Årsrapporten beskriver og evaluerer Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) aktivitetene i 2012.