Formålet med denne håndboken er å tilby arbeidsgivere konkrete hjelpemidler i det aktive arbeidet for en mer likestilt personalpolitikk. Derfor har vi valgt en form med sjekklister, eksempler og definisjoner.

Denne håndboken kan være et nyttig verktøy for å fylle lovens krav, men den omfatter også gode tiltak uten at de er lovpålagte. Boken er ment som en bruksbok internt i virksomheten, der man kan slå opp for å få konkret kunnskap om, ideer til og eksempler på hva man kan gjøre.

 Håndbok i Word-format delt inn i kapitler: