"Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering" er en veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten.

Her kan du laste ned "Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten":

 

Publikasjon utgitt av: