Arkiv

 • 21.12.10
  SaLDO 2010

  Tallene i årets SaLDO viser at det fortsatt er behov for å overvåke utviklingen på de ulike samfunnsområdene for grupper som er særlig utsatt.

 • 16.06.10
  Praksis 2009
 • 16.06.10
  Praksis 2006
 • 16.06.10
  Praksis 2007
 • 16.06.10
  Praksis 2008
 • 16.06.10
  Praksis
 • 16.06.10
  SaLDO 2007
 • 16.06.10
  SaLDO 2008
 • 16.06.10
  SaLDO
 • 17.11.09
  SaLDO 2009

  Det er altfor enkelt å anta at alt står bra til med likestillingslandet Norge, selv om vi i 2008 ble kåret til «best i verden» og vi i 2009 ligger på tredjeplass.

 • 21.10.09
  Boliggjøring av sykehjem og institusjonalisering av omsorgsboliger

  Bo- og tjenesteforhold for yngre med nedsatt funksjonsevne.

 • 11.08.09
  Likestilling i kommunene
 • 11.08.09
  Statens arbeid mot etnisk diskriminering
 • 19.01.09
  Statusrapport 2008

   Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgiver av denne rapporten som består av både interne og eksterne bidrag. Rapporten omfatter et utvalg av temaer og har et særskilt fokus på barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne.

   

 • 08.01.09
  Bryt barrierene Stortinget har vedtatt lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og med loven følger nye rettigheter.
 • 05.01.09
  2000- tallet

  Arbeidslivets organisasjoner får plikt til å fremme likestilling, og det innføres krav om minst 40 prosents representasjon av begge kjønn i styrer i allmennaksjeselskaper. Første kvinnelige stortingsrepresentant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Første kvinnelige statsråd med mørk hudfarge og ikke-norsk språkbakgrunn.  Behandling av alle diskrimineringsgrunnlag samles i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 05.01.09
  1900 - tallet

  Kvinner får allmenn stemmerett, rett til selvbestemt abort og rett til å avtjene verneplikt. Likestillingsloven trer i kraft, og Likestillingsombudet blir opprettet som første i verden i 1979. Like rettigheter for menn og kvinner i arbeid og utdanning innføres.

 • 09.12.08
  1800 - tallet

  Kvinner får nye rettigheter innen arbeidsliv og utdanning, og blir myndige. Menn og kvinner får like rettigheter til å drive håndverk. Kvinner får samme rett til skolegang og studier som menn, men kvinner med embetseksamen får ikke adgang til de embeter de er utdannet for. Kvinner får samme myndighetsalder som menn og lik rett til arv. Gifte kvinner får myndighetsstatus og rett til særeie.

 • 09.12.08
  Milepæler Portalen inneholder en tidslinje med milepæler i norske kvinners historie fra 1839–2007.
 • 18.11.08
  Likestilling og mangfold i norsk idrett: Bedre med flere på banen!

  Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak rapporten som presenterer resultater fra en undersøkelse ledet av professor Kari Fasting.

 • 02.09.08
  Milepæler i den norske kvinnehistorien Brosjyren gir en oversikt over viktige historiske milepæler fra 1839 fram til i dag.
 • 12.02.08
  LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling.

 • 12.02.08
  Kartlegging av diskriminering i statlige sektor- første trinn?

  En rapport basert på redegjørelser fra departementer og underliggende etater om deres arbeid mot diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn.

 • 28.09.07
  Tett gapet!

  Arbeidsgivere trenger kompetente medarbeidere. Personer med nedsatt funksjonsevne ønsker arbeid, men under halvparten har jobb. Mange opplever at det er et gap mellom arbeidsgivers krav og egne forutsetninger for å gjøre en god jobb.

  Dette gapet må tettet!

 • 28.09.07
  Kryss en kvinne! Stem mangfold!

  Ombudet mener kommunestyrene bør speile den norske befolkningen. Det gjør de ikke i dag. Lesbiske og homofile er lite synlige. Kvinner, ungdom, funksjonshemmede og etniske minoriteter er sterkt underrepresentert.

 • 26.03.07
  Blir du diskriminert?

  Lær om ulike former for diskriminering og hva du kan gjøre hvis du opplever å bli forskjellsbehandlet.