Samtykke seminar, folk og paragrafer

Trenger Norge en samtykkebasert voldtektsbestemmelse?

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til samtykkedebatt 15. november, klokken 09:00-12:00.

FNs kvinnekomité har flere ganger anbefalt norske myndigheter å endre ordlyden i dagens voldtektsbestemmelse. De ønsker at manglende samtykke fremgår klart i definisjonen av voldtekt i straffeloven. Amnesty ønsker det samme, og viser til Sverige som nylig innførte en samtykkebestemmelse. Her hjemme er meningene delte. Velkommen til debatt!

Dato: 15. november, 09:00 – 12:00

Sted: Mariboesgate 13, Oslo, 1. etasje

Kontaktperson: Taran Knudstad, fagdirektør i LDO, 99598897

Klikk her for påmelding 

Program

08:30 – 09:00 Frokost  

09:00 – 09:05 Velkommen ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

09:05 – 09:30 Jørn Jacobsen: «Samtykke til sex: Frå prinsipp til regel».

Jørn Jacobsen er professor ved Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet og leder for Phd-programmet. Forfatter av boken «Valdtektsstraffebodet. Gjeldande rett og spørsmål om reform».

09:30 – 09:55 Karin Bruzelius: «Vil et krav om samtykke føre til flere domfellelser for voldtekt?»

Bruzelius er jurist og tidligere dommer i Norges høyesterett. Hun er leder for Norsk Kvinnesaksforening og medlem av ekspertgruppen til Norges kvinnelobby.

09:55 – 10:10 Jo Martin Stigen: «Positive aspekter ved samtykkebasert voldtektsbestemmelse».

Stigen er professor på institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Eksperst på strafferett og folkerett.

10:10 – 10:25 Pause m/frukt, te, kaffe, vann

Rettslige muligheter og utfordringer med en samtykkebestemmelse

10:25 – 10:40 Nina Prebe, statsadvokat ved Oslo Statsadvokatembeter

10:40 – 10:55 Hege Salomon, advokat. Fast bistandsadvokat Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett.

Salomon er partner i advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

10:55 – 11:15 May-Len Skilbrei: «Samtykke i kontekst: Hva vi snakker om når vi snakker om samtykke».

Skilbrei er professor og instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo. Leder for prosjektet Evidently Rape.

11:15 – 11:45 Paneldebatt

Deltakere: Professor Jørn Jacobsen, jurist og tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius, advokat Hege Salomon, professor Jo Martin Stigen, daglig leder DIXI Ressurssenter mot voldtekt Rannveig Kvifte Andresen.

11:45 – 11:55 Spørsmål fra salen

11:55 - 12:00 Avslutning