Agenda.

Kl. 10.00 Velkommen ved Beate Gangås.
Kl. 10.30 Presentasjon av LDO:

  • Ombudsfunksjonen, Beate Gangås.
  • Juridisk avdeling, Ann Helen Aarø.
  • Samfunnsavdelingen, Arnfinn Andersen.
  • Kommunikasjonsavdelingen, Ingeborg Grimsmo.
  • Administrasjonsavdelingen, Svein Lund.
  • 2007-det europeiske året for like muligheter, Anne Berit Mong Haug.

Kl. 11.30  Lunsj.
Kl. 12.30 Brukerutvalget medlemmer presenterer seg. 
Hver deltaker får maks. ti minutter til å presentere seg og hva de synes er    viktige saker for ombudet. Mulighet med spørsmål.

Kl. 14.00 Pause.

Presentasjonen fortsetter.

Kl. 15.30 Kaffepause.
Kl. 16.00 Forslag til plan for brukerutvalgets møter legges fram, med debatt.
Kl. 17.00 Avslutning.