Agenda brukerutvalgsmøte Tema til debatt på dette møtet er Kjønnslemlestelse. Alason Mohamed fra Brukerutvalget og Gerd Fleischer fra SEIF innleder

Onsdag 18. april kl. 10.00 – 16.30
Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler, Grensen

Kl. 10.00 Velkommen  
     Informasjon fra Ombudet v/Beate Gangås

Kl. 11.00 Ordet fritt. Aktuelle saker fra utvalgets medlemmer
 
Kl. 11.30  Lunsj

Kl. 12.30 Kommende ombudssaker til debatt

Kl. 13.45 Pause m/kaffe

Kl. 14.00 Tema: Kjønnslemlestelse av kvinner
  
Hva er kjønnslemlestelse og hvor stort er omfanget i Norge?
Kort innledning v/Lene Nilsen

Debatt: Helsesjekk som tiltak mot kjønnslemlestelse

Innledere:
Alason Mohamed, medlem av brukerutvalget
  Gerd Fleischer, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF
  
  debatt

Kl. 15.45 Hva kan ombudet gjøre for å forebygge kjønnslemlestelse? 

Kl. 16.00 Avrunding med kaffe og uformell prat