Agenda brukerutvalgsmøte Tema til debatt på dette møtet er hatkriminalitet. Johan Øydegard fra Brukerutvalget og Knut Erik Huseby fra Politidirektoratet innleder. Merk at vi har satt av tid til innspill fra dere kl 11, hvis det er saker dere ønsker å ta opp. Kl 16 har vi som sist satt av tid til uformell prat.

Onsdag 5. september kl 10 - 16.30
Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler, Grensen 5

Kl. 10.00 Velkommen  
     Presentasjon av SaLDO 2007 og PRAKSIS 2006  v/Beate Gangås

Kl. 11.00 Ordet fritt. Aktuelle saker fra utvalgets medlemmer
 
Kl. 11.30  Lunsj

Kl.  12.30 Presentasjon av AIDs språkbrosjyre v/Ingrid Dåsnes, AID

Kl. 12.45 Kommende ombudssaker og tiltak

Kl. 13.45 Pause m/kaffe

Kl. 14.00 Tema: Hatkriminalitet
 
Innledere:
Johan Øydegard (Riksadvokaten), Brukerutvalget:
”Hvordan jobber politiet med hatkrim. Prosessuelle utfordringer.”

Knut Erik Huseby, Politidirektoratet:
”Registrering av hatkrim”
  
  debatt

ca  15’45 Oppsummering og avrunding v/Beate Gangås 

Kl. 16.00 Avslutning med kaffe og uformell prat