Postjournal

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) legger ut offentlig postjournal på nett. Her kan du få oversikt over dokumenter som sendes til eller fra ombudet.

Til postjournalen her (åpnes i nytt vindu).