Diskriminering og trakassering i arbeidslivet - hva er arbeidstakernes rettigheter?

 

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om diskriminering og trakassering i arbeidslivet. Du får en innføring i likestillings- og diskrimineringsloven, og får vite hvilke plikter den pålegger arbeidsgivere og hvilke rettigheter den gir arbeidstakere.

Vi legger opp til et deltakende kurs, hvor vi er opptatt av deltakernes egne erfaringer fra deres arbeidshverdag.

Kurset retter seg hovedsakelig mot personer med samisk bakgrunn. Det vil være nord-samisk tolk tilstede.

Det blir enkel servering.

 

Dato: Tirsdag 31. mars kl. 17.30-19.30

Sted: Samisk Hus, Dronningensgate 8B, Oslo

 

Påmelding til post@ldo.no innen torsdag 26. mars 2020.

Vil du vite mer om ombudets arbeid knyttet opp til samiske samfunn?