Likestillings- og diskrimineringslovens § 24 pålegger offentlige myndigheter, i all sin virksomhet, å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsplikten for offentlig sektor legger til grunn at den vanlige driften skal ta høyde for mangfoldet i befolkningen, og at alle har rett til en likeverdig opplevelse i møte med det offentlige.  

Dette kurset gir deg informasjon om bakgrunnen for likestillingsplikten for offentlig sektor, innholdet i plikten, og hvordan du som leder i kommunal sektor kan jobbe for å oppfylle kravene etter loven. 

Kurset er gratis og blir holdt digitalt. 

 

Tidspunkt: Mandag 22. november, klokken 10:00-11:00  

Klikk her for å delta

 

 

Målgruppe 

Kurset retter seg hovedsakelig mot ledere i kommunal sektor, og vil bygge på eksempler fra norske kommuner. Kursinnholdet kan likevel være nyttig for ledere i andre deler av offentlig sektor. 

Kurset inneholder 

  • Informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor  
  • Metodikk for kartlegging av likestillingsutfordringer i din kommune og identifisering av målrettede likestillingstiltak 
  • Informasjon om de nye kravene til utvidet likestillingsredegjørelse for offentlige sektor 

Læringsmål 

  • Deltakerne skal ha kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor, hvorfor den er viktig, og hva den innebærer. 
  • Deltakerne skal ha forståelse for hva de må gjøre i egen virksomhet for å oppfylle kravene etter loven. 
  • Deltakerne skal ha kjennskap til verktøy de kan bruke i arbeidet med plikten i egen virksomhet.