Arrangementet ble holdt som webinar 10. september. Se programmet i opptak her.

Sendingen er tegnspråktolket.

 

Om arrangementet:

De siste 20 årene har stadig flere bolig- og tjenestetilbud for utviklingshemmede blitt slått sammen. Denne utviklingen er ikke i samsvar med de politiske målsettingene om at utviklingshemmede selv skal kunne velge boform og leve et selvstendig liv. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet erfarer at utviklingshemmede opplever et press fra kommunene om å bo i samlokaliserte boliger eller store bofellesskap for å kunne motta de kommunale tjenestene som de er avhengige av. Dette skjer til tross for at tjenestene skal følge personen uansett hvor vedkommende velger å bo.

Under seminaret vil vi belyse sider og vanskelige avveininger ved kommunalt selvstyre versus nasjonale føringer. Hvordan sørge for selvbestemmelse og hva innebærer forsvarlige tjenester? Og hvilken rolle spiller stordriftsfordeler og effektivisering når viktige avgjørelser som berører menneskerettighetene fattes?

Ombudet inviterer sentrale aktører til diskusjon om menneskerettigheter, dagens lovverk, nasjonale føringer og begrunnelser for samlokalisering av boliger og tjenester. Målet er å kartlegge hvilke anbefalinger og tiltak som må til for å bedre boligsituasjonen for utviklingshemmede.

Programmet blir ledet av Aslak Bonde.

Program

09.30-09.35
Velkommen v/ombud Hanne Bjurstrøm

 

09.35-09.45
Videoinnslag: «Personlige erfaringer om tvangsflytting» v/John-Harald Wangen, kontorfullmektig i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

 

09.45-10.00
«Utvikling i feil retning?» v/Jan Tøssebro, professor ved NTNU

 

10.00-10.15
 «Lovverk, nasjonale føringer og menneskerettigheter (CRPD)» v/Hedvig Ekberg, generalsekretær i NFU

 

10.15-10.30
«Husbankens rolle og muligheter» v/Osmund Kaldheim, direktør i Husbanken

 

Pause

 

10.40-10.55
«Stans av samlokalisering av bofellesskap» v/Nils Røhne,  ordfører i Stange kommune for Arbeiderpartiet

 

10.55-11.10
 «Prinsippvedtak om maks seks beboere» v/Torvild Sveen ordfører i Gjøvik kommune for Senterpartiet

 

11.10-11-25
«Lokal selvbestemmelse og kommunale rammer» v/Helge Eide , områdedirektør Interessepolitikk i KS

 

Pause

 

11.40-12.45
Panelsamtale med

  • Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i NFU
  • Tore Hagebakken, medlem av helse- og omsorgskomitéen for Arbeiderpartiet på Stortinget
  • Osmund Kaldheim direktør i Husbanken
  • Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk i KS
  • Nils Røhne, ordfører i Stange kommune
  • Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik kommune  

 

Vil du vite mer?

Les mer om ombudets innspill mot samlokalisering av boliger i Fredrikstad.

 

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no.